Detaljan prikaz projekta

BIT centar I, Tuzla


Poslovni incubator za informaciono-komunikacione tehnologije I Centra novih tehnologija u Tuzli

BIT CENTAR

Jedan od malobrojnih objekata iz vremena Austrougarske monarhije u Tuzli koji nije srušen radi neravnomjernog slijeganja terena koje je prouzrokovano nekontrolisanom eksploatacijom soli nalazi na jugoistočnom uglu Trga slobode u Tuzli. Njegov ambijentalni značaj zahtijevao je njegovo očuvanje i obim rekonstrukcije koji nebi zahtijevao njegovo rušenje. Većina objekata iz ovog vremena  u gradu Tuzli je porušena, a samo su rijetki rekonstruisani ili obnovljeni. Tačni podaci o izgradnji ovog objekta ne postoje, ali se može pretpostaviti da je izgrađen u prvom desetljeću dvadesetog stoljeća. Uz ovaj objekat postojali su objekti koji su građeni u istom periodu, ali koji su usljed posljedica slijeganja terena srušeni šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća.

Objekat  je rekonstruisan za smještaj i rad Poslovnog inkubatora za informaciono-komunikacijske tehnologije i Centar novih tehnologija u Tuzli i opremljen je vrlo suvremenim instalacijama.

Objekat je izgrađen kao administrativni, a tokom svog postojanja mijenjao je namjenu tako da je u dugom vremenskom periodu u njemu bila smještena banka, a posljednjih godina služio je kao poslovni prostor Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Tuzla.

Tehnička dokumentacija postojećeg stanja objekta nije  postojala nego je na osnovu izvršenih snimanja na licu mjesta urađena tehnička dokumentacija za njegovu rekonstrukciju.

U toku izrade tehničke dokumentacije jedan od ozbiljnijih problema bila je i nagnutost objekta  uslijed neravnomjernog slijeganja terena. Radi te nagnutosti podova u nivou svih etaža Objekta, na svakoj etaži pojavljuju se denivelacije koje su savladane stepenicama i kosim rampama čime se ublažava razlika u visini parapeta u pojedinim prostorijama. Naime nagnutost kompletnog objekta je zadržana, pri čemu je zadržan raspored i položaj prozorskih otvora na fasadi.

Drveni stropovi su zadržani uz manja ojačanja u zoni podnih konstrukcija, potkrovlje je rekonstruisano za kancelarijske prostore, a u podrumskom prostoru smješteni su pomoćni sadržaji i manji kaferestoran za uposlenike Centra.

Vanjski izgled Objekta je zadržan uz zamjenu dotrajale vanjske stolarije . Na ulaznom dijelu projektovana je nadstrešnica od čelika i stakla koja predstavlja  novi likovni elemenat  na fasadi kojim  se željelo, pored unutrašnjih radikalnih intervencija, naglasiti da je Objekat rekonstruiran za potpuno novu namjenu.

Ukupna korisna površina objekta koja je obuhvaćena rekonstrukcijom (uključujući i tavanski prostor) iznosi cca 1500 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA