Autorski projekti

Stara željeznička stanica, Tuzla

Prostor stare željezničke stanice u Tuzli predstavlja jednu od najvrednijih…

Centar za srce BiH u Tuzli

Građevinska parcela na kojoj se treba graditi Specijalna bolnica „Centar…

Kuća "Odobašić", Tuzla

Individualni objekat „ODOBASIC“ projektiran je na slobodnostojećoj blago nagnutoj parceli…

Memorijalni centar Potočari

Na osnovu svih prikupljenih podataka Projektant je pristupio izradi Idejnog…

Enterijer restorana „BEHAR“

Stambeno-poslovni objekat na prostoru Stare željezničke stanice u Tuzli projektiran…

Objekat „B“ - Medresa u Tuzli

Kompleks obnovljene Behrambegove medrese u Tuzli nalazi se u zapadnom…

Objekat KORZO „01“, Tuzla

Stambeno-poslovni objekat „01“ – Prostorna cjelina „KORZO“ nalazi se u…

Kuća "Osmić", Tuzla

Objekat je izgradjen na prostranoj parceli u Slavinovićima, naselju koje…

Hotel "Svatovac" Lukavac

Lokalitet hotela „SVATOVAC“ na Svatovcu, na brijegu između Lukavca i…

Bijela džamija u Brčkom

Građevinska parcela kružnog oblika promjera 50 m, smještena u sredini…

Uprava sa bibliotekom u Medresi

Kompleks Behrambegove medrese nalazi se u zapadnom dijelu grada Tuzle,…

Objekat Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Objekat Kantonalnog tužilaštva u Tuzli projektovan je na parceli koja…

Rekonstrukcija ATIK džamije

Atik džamija na brijegu između Tojšića i Gornjih Vukovija prema…

Kuća "Čirić", Tuzla

Prirodni nagib terena na odabranoj građevinskoj parceli u naselju Ši…

Objekat ulica Maršala Tita, Tuzla

Lokacija ograničenih prostornih mogućnosti, koja se nalazi u Tuzli u…

Gradska vijećnica u Brčkom

Na odabir lokacije Gradske vijećnice uticao je i položaj grada,…

BIT centar I, Tuzla

Jedan od malobrojnih objekata iz vremena Austrougarske monarhije u Tuzli…

Bankerova ulica, Tuzla

U centralnoj gradskoj zoni u Tuzli, u Bankerovoj ulici koja…

Idejno rješenje stadiona ''Tušanj''

Gradski stadion „Tušanj“ u Tuzli nalazi se u središnjem dijelu…

Psihijatrijska klinika u Tuzli

Padina Ilinčice koja se nalazi zapadno od Klinike za plućne…

Hotel na Vučijoj planini, Teslić

Sjeverna strana Vlašića, koja se saobraćajno povezuje sa Teslićem a…

Elektrotehnički fakultet u Tuzli

Na lokaciji koja pripada užem gradskom području grada, u Ulici…

Rekonstrukcija vila "Matilda"

Vila se nalazi u starom gradskom jezgru Tuzle u neposrednoj…

Zlokovac Ši Selo, Tuzla

Izgrađena saobraćajna infrastruktura i zatečeni izgrađeni objekti u neposrednoj blizini,…

Kuća "Dropić", Tojšići

Individualna kuća obitelji DROPIĆ u Tojšićima kod Tuzle izgrađena je…

Objekat „C“ - Medresa u Tuzli

Jedan od objekata u kompleksu Behram-begove medrese koji je izgrađen…

Stupine B2, Tuzla

Stambeno naselje Stupine definirano je kao zona za stanovanje Regulacionim…

Džamija u naselju ''Solina'' u Tuzli

Objekat je lociran u okviru stambenog naselja SOLINA u Tuzli…

Internat za učenike, Tuzla

Internat za učenike projektovan je uz postojeći objekat osovne skole…

Riječanska Džamija u Zvorniku

U najužem centru grada Zvornika, gdje su Turci u vrijeme…

© 2021 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA