Detaljan prikaz projekta

Objekat KORZO „01“, Tuzla


Stambeno-poslovni objekat KORZO „01“ u Tuzli  - 1996. godina

Lokacija

Stambeno-poslovni objekat „01“ – Prostorna cjelina „KORZO“ nalazi se u centru grada, na uglu Turalibegove i Pozorišne ulice u Tuzli. Urbanističkim projektom predviđena je manja korekcija Turalibegova ulice u dijelu raskrsnice sa Pozorišnom ulicom i njeno  vezivanje na Ulicu Miška Jovanovića, odnosno Slavka Mičića.

Ideja

Polazna osnova za izradu ovog projekta bio je nekadašnji porušeni objekat i program Naručioca kojim su definirani osnovni sadržaji objekta. Uglovnica u strogom centru grada završava se krovnim vijencom i kupolom u osovini, a krilni dijelovi su različitih namjena; onaj uz glavnu ulicu – poslovni, a onaj  drugi je stambeni. Proporcije porušenog objekta su poštovane sa aktiviranjem sadržaja u potkrovlju, i poboljšanjem dispozicije u pojedinim etažama novog objekta.

Ovaj dio grada ugrožen je intezivnim slijeganjem terena uslijed nekontrolisane eksploatacije soli, tako da su mnogi objekti izgrađeni u vrijeme Austrougarske monarhije, a koji su se nalazili u ovoj gradskoj zoni, morali biti porušeni. Poslednjih godina smanjena je eksploatacija soli i konstatovano je blago smirivanje slijeganja terena tako da je započeto sa izgradnjom novih objekata u ovom dijelu grada. U neposrednoj blizini ove lokacije zadržani su neki od objekata iz vremena Austrougarske monarhije na kojima su izvršene manje ili veće sanacione intervencije.

Projektant se opredijelio za predloženi likovni izraz poštujući „duh mjesta“ i arhitekturu neporušenih susjednih objekata uz poštovanje proporcija objekta koji je na ovom mjestu postojao do kraja sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Nekadašnji objekat još je u memoriji živih stanovnika Grada.

Ukupna korisna površina objekta iznosi 3130 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA