Detaljan prikaz projekta

Stupine B2, Tuzla


Stambeno-poslovni objekat Stupine B-2 u Tuzli

Stambeno naselje Stupine  definirano je kao zona za stanovanje Regulacionim planom koji je izrađen 1980.godine, a obuhvatio je prostore Stare željezničke stanice, Stupina i Ušća u Tuzli. Zona Stupina je u sredini između ova dva lokaliteta i u ovoj zoni izgrađen je veći broj objekata koji su planirani  Regulacionim planom. Pored Hotela Tuzla koji je izgrađen 1980.godine, izgrađeno je nekoliko stambenih objekata sa poslovnim prostorima u njihovim prizemljima koji imaju različitu namjenu. Hotel i stambeno-poslovni objekti locirani između gradske Južne saobraćajnice i glavne naseljske ulice (Ulica Mehmedalije-Maka Dizdara) izgrađeni su prije recentnog rata u Bosni i Hercegovini, a dva objekta sa druge strane naseljske ulice ( B-12 i B-13 ) izgrađenia su poslije ovog rata.  Lokacija objekta B-2 je oblika pravougaonika čija je duža strana paralelna Ulici Maka Dizdara, a nalazi se između objekata koji su nedavno izgrađeni.

Objekat je projektiran i građen kao kolektivni stambeni objekat sa četiri ulaza i četiri neovisne stambene i konstruktivne cjeline sa poslovnim prostorima u nivou prizemlja i dijelu podruma, dok drugi dio podruma zauzimaju garažni prostori, pogonski sadržaji i pomoćni prostori.  Sve je namijenjeno tržišnoj izgradnji i prodaji.

Kolektivni stambeni objekat sa vrlo različitom strukturom stanova koji se gradi za tržište, sa nizom ograničenja koji su projektantu nametnuti kroz ovu vrstu izgradnje, opredijelili su njegovu prostornu organizaciju i oblikovanje sa vrlo malim brojem racionalno izbalansiranih elemenata na fasadi.

Objekat je projektiran kao slobodnostojeći sa zajedničkim stepenišnim prostorima i liftovima iz kojih se ulazi u četiri do šest stanova na svakoj etaži. Stepenišni prostori su osvijetljeni i provjetravani preko atrija koji suže i za provjetravanje pomoćnih prostora u stanovima. Time je svim stanovima obezbijeđeno dobro provjetravanje, a većina stanova ima dvostranu i samo manje stambene jedinice jednostrano su orjentisane.

Ukupna korisna površina objekta iznosi 12.100 m2.


© 2023 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA