Detaljan prikaz projekta

Zlokovac Ši Selo, Tuzla


Stambeno-poslovni objekat Zlokovac u Tuzli

Izgrađena  saobraćajna infrastruktura i zatečeni izgrađeni objekti u neposrednoj blizini, opredjelili su projektanta za osnovnu urbanističku postavku, dispoziciono rješenje prizemlja i spratova i međusobne proporcijske odnose pojedinih istaknutih volumena na ovom objektu.

Blizina izgrađenog stambenog naselja Zlokovac sa južne strane i blizina Južne (vrlo prometne) gradske saobraćajnice sa sjeverne strane, uticale su na raspored poslovnih i stambenih sadržaja u objektu tako da su uz raskrsnicu locirani poslovni sadržaji manje spratnosti, a u mirnijem dijelu uz Ulicu Gruje Novakovića lociran je  i pretežno orjentiran stambeni dio objekta. U objektu je projektovano ukupno 168 stambenih jedinica različite veličine i nekoliko manjih poslovnih prostora u prizemlju, podrumu i dijelu prvog sprata stambenih lamela, a jedan veći poslovni prostor, koji je orjentiran na prometnu gradsku raskrnicu, projektiran je kao posebna cjelina u nivou podruma prizemlja i prvog sprata. Objekat je projektiran i izgrađen za prodaju zainteresiranim kupcima tako da su u fazi njegovog projektiranja kupci bili nepoznati kao što je bila nepoznata i namjena poslovnih prostora.

Zbog položaja objekta (uglovnica na vrlo prometnoj gradskoj raskrnici) Projektant je pored rasporeda osnovnih sadržaja posebnu pažnju posvetio međusobnom proporcijskom odnosu pojedinih lamela i izgledu objekta u cjelini.

Pažljivo balansirajući odnose tri naglašena prostorna gabarita u ovom jedinstvenom objektu te izborom oblika i  rasporeda velikog broja istih fasadnih otvora načinjen je pokušaj da se objekat na ovoj delikatnoj lokaciji harmonično doživi. Problemi koje nosi tržišna izgradnja po svojoj skromnosti u završnim obradama i racionalnim rješenjima svih prostora i elemenata oblikovanja nametnuli su Projektantu takav odnos prema ovom projektu i on je kao takav i realiziran. Kvalitetu rješenja stanova i zajedničkih stepenišnih prostora sa liftovima posvećena je odgovarajuća pažnja kako bi njihova rješenja odgovarala što većem broju korisnika koji u vrijeme projektiranja su potpuno nepoznati.

Ukupna površina objekta iznosi 17.330 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA