Detaljan prikaz projekta

Kuća "Dropić", Tojšići


Porodična kuća DROPIĆ u Tojšićima

Individualna kuća obitelji DROPIĆ u Tojšićima kod Tuzle izgrađena je na nagnutom terenu sa prostranom avlijom i voćnjakom 1929. godine. Ovaj objekat je tipična seoska Bosanska individualna kuća sa niskim i visokim prizemljem i strmim četverovodnim krovom sa pokrivačem od crijepa.

Vanjske dimenzije objekta su 7,65 x 7,75 m.

Prostor niskog prizemlja izgrađen je hrastovim brvnima, a osnovna namjena ovog prostora je magacinski-pomoćni prostor sa različitom svijetlom visinom koja je uslovljena blagim nagibom terena. Ovaj prostor ima zaseban ulaz na dijelu koji ima veću svijetlu visinu. U ovom kraju ne, ali u nekim krajevima gdje je ovaj tip kuće građen, prostor niskog prizemlja služio je i za boravak sitnije stoke.

Visoko prizemlje namjenjeno je stanovanju, a u ove prostore ulazi se preko otvorene drvene verande koja se protezala cijelom dužinom kuće i polovinom dužine bočne strane. Centralni prostor iz verande imao je zidano ognjište i ovaj prostor bio je otvoren do krovnog pokrivača-crijepa tako da se dim sa ognjišta provlačio kroz crijep i dvije male badže na sjevernoj krovnoj ravni. Iz ovog prostora ulazilo se u tri sobe koje su imale zidane peći i hamandžike ograđene u drvetu. Svijetla visina ovih soba iznosila je cca 205 cm.

Maja 2006. godine objekat je pažljivo demontiran i zajedno sa velikim kamenim oblucima-temeljima, svi njegovi elementi prevezeni su na novu lokaciju. Prilikom demontaže svi konstruktivni elementi su obilježeni i pregledani, utvrđen je stepen njihovih oštećenja i jedan manji dio drvenih elemenata  je zamijenjen  zbog oštećenja nastalih usled vanjskih atmosferskih uticaja tokom korištenja objekta.

Nova lokacija ima približno isti nagib terena kao i prethodna, i na njoj izvršena je ponovo montaža kamenih oblutaka-temelja i svih konstruktivnih dijelova objekta. U toku montaže objekta poštovan je princip da se izvorna autentičnost objekta maksimalno sačuva i poštuje, a ujedno da se njen prostor prilagodi uslovima kuće za odmor. Prostor  dnevnog boravka je sa otvorenim kaminom koji asocira na ognjište koje je u njemu bilo i badža u plafonu koja se završava krovnim prozorima na krovnoj ravni, asociraju na nekadašnji otvoreni boravak u kojem se hrana spremala na ognjištu. Unutarnja i vanjska stolarija je projektirana pažljivo i suvremeno, a njen izgled je u proporcijama nekadašnjih prozora i u pojedinim detaljima usklađen sa prvobitnim izgledom. U spavaćoj sobi je zadržan autentičan drveni plafon, a u ostalim prostorima plafoni i zidovi su obloženi gipsanim pločama i bojeni bijelom disperzivnom bojom.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA