Detaljan prikaz projekta

Džamija u naselju ''Solina'' u Tuzli


Džamija u naselju ''Solina'' u Tuzli

Lokacija

Objekat je lociran u okviru stambenog naselja SOLINA u Tuzli u kojem se nalaze objekti kolektivnog i individualnog stanovanja. Površina građevinske parcele iznosi cca 1.700 m2. Odabrana lokacija pruža mogućnost kvalitetne organizacije, odnosno postavke projektovanog objekta i kvalitetno uređenje pripadajućeg otvorenog prostora.

Ideja

Gradske mahalske džamije u Bosni i Hercegovini poslužile su kao uzor za osnovni koncept i veličinu ove džamije. Mali ograđeni prostor-harem kao prvi dio sakralnog, kojeg perforirani zid odvaja od svjetovnog, služi vjernicima za susrete, međusobne razgovore i kraće zadržavanje prije ulaska i izlaska iz zatvorenih prostora Džamije. Iz harema poseban ulaz imaju žene i poseban muškarci tako da kroz garderobu i ulazne holove ulaze u centralni molitveni prostor. Pored navedenih prostora u okviru objekta projektirana je učionica-mektebska prostorija i čajna kuhinja. Sve džamije nemaju isti broj posjetilaca-vjernika za različite vrste molitvi, tako da je Projektant posebnu pažnju posvetio i različitim potrebama vjernika pri čemu se vrlo uspješno svi prostori mogu međusobno spajati i po potrebi razdvajati uključujući i harem Džamije. Prostor za žene je na mahvilu-galerijskom prostoru. Krov Objekta je četvorovodni (iznad molitvenog prostora) sa konstrukcijom koja asocira na konstrukciju šatora (asocijacija na prve džamije) i na jednom dijelu jednovodni, a sve krovne ravni  pokrivene su bijelim aluminijumskim limom sa vidljivom krovnom konstrukcijom u unutrašnjosti prostora.

Ukupna korisna površina zatvorenog prostora iznosi 310 m2, a površina harema je 90 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA