Detaljan prikaz projekta

Bijela džamija u Brčkom


Bijela džamija u Brčkom

Građevinska parcela kružnog oblika promjera 50 m, smještena u sredini gradskog parka u Brčkom, uputila je Projektanta na tlocrtnu dispoziciju koja će maksimalno poštovati uslove građevinske parcele na način da se raspoloživi prostor izgradi kao zatvoreni i dijelom kao otvoreni-uređeni harem džamije. Jednim svojim uglom korpus džamije prodire kroz haremski zid i na tom dijelu doživljava se puna visina molitvenog prostora u džamiji. Pješečkim stazama se iz tri različita pravca kroz park pristupa haremu i Objektu i na tim mjestima su ugrađena vrata koja odvajaju prostore harema i džamije od okolnog prostora. Ogradni zid harema razdvaja sakralno od profanog i obezbjeđuje potrebnu intimu i pripremu vjernika za obavljanje molitve. Poštovan je princip postupnog gradiranja do molitvenog prostora, karakterističan za osmanlijske gradske džamije.

Staklena nadstrešnica spaja dva suprotna ulaza u harem i ujedno natkriva muški i ženski ulaz u džamiju i ulaz u prateće sadržaje u kojima se nalaze: mektebska učionica, sala za sastanke i predavanja, kancelarija imama i sanitarni čvor. Nastojeći da unaprijedi konfor vjernika u odnosu na tradiciju izgradnje džamija u Bosni i Hercegovini, Projektant je u muškom i ženskom ulaznom holu projektirao police za obuću u skladu sa kapacitetom džamije i prostore za uzimanje abdesta u skladu sa potrebama vjernika. Ovi prostori su grijani i projektovani u materijalima koji jasno naglašavaju njihovu funkciju i obezbjeđuju jednostavno održavanje.

Krov glavnog molitvenog prostora je stilirizirana kupola, u obliku "izvrnute lađe" (asocijacija na čamce koji su plovili i plove rijekom Savom), koja je postavljena u pravcu sjever-jug, a dijagonalno u odnosu na tlocrt molitvenog prostora. "Dno lađe" je zastakljena traka, koja je u funkciji glavnog svjetla u molitvenom prostoru. Sunčevim kretanjem ovo svjetlo u molitvenom prostoru ocrtava različite slike čime se ovaj prostor u svako doba dana drugačije doživljava. Dodatno svjetlo dolazi kroz prozore, koji obezbjeđuju i dobru prirodnu ventilaciju i provezanost zatvorenog prostora sa zelenilom u haremu džamije. Munara džamije nije karakteristična za tradicionalne džamije u Bosni i Hercegovini kada je mujezin sa šerefe munare pozivao vjernike na molitvu. Projektant se opredijelio za dizajn koji je u skladu sa današnjim potrebama; nema mujezina da pozvaju sa šerefe – pa nema ni šerefe, ali su ostavljeni kandilji za najavu blagdana i ugrađen je odgovarajući razglas sa kojeg se vjernici pozivaju na molitvu. Ovo nam se učinilo prihvatljivim i racionalnijim rješenjem.

Prostorni sadržaji džamije pružaju mogućnost okupljanja većeg broja vjernnika, jer prostor harema može služiti i za obavljanje namaza, a dodatni prostori u aneksu mogu poslužiti za organizaciju raznih manifestacija kao što su: likovne izložbe, razne vrste promocija, večeri poezije i dr.

Ukupna površina građevinske parcele iznosi 1590 m2, a korisna površina Objekta iznosi 640 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA