Detaljan prikaz projekta

Hotel "Svatovac" Lukavac


Hotel „SVATOVAC“ na Svatovcu

Lokacija

Lokalitet hotela „SVATOVAC“ na Svatovcu, na brijegu između Lukavca i Banovića nadmorske visine 330 m, karakterističan je po povoljnim vazdušnim strujanjima koja ne dozvoljavaju pojavu magle iako se nalazi u neposrednoj blizini jezera Modrac. Na ovoj lokaciji bila je nekada bolnica za plućne bolesti, a kasnije (1947. godine) odmaralište za radnike Koksno-hemijskog kombinata u Lukavcu.

Ovaj plato i okolina obrasli su bujnom crnogoričnom šumom koja pruža vrlo povoljne uslove za šetnju i rekreaciju. Potrebe Kombinata za organizovanim periodičnim odmorom radnika iz tehnološkog procesa uslovile su izgradnju hotela za rekreaciju čiji bi sadržaji bili dostupni i posjetiocima koji nisu u vezi sa Kombinatom.

Ideja

Dinarska kuća koju karakteriše četvorovodni strmi krov sa niskim postamentom i kosine terena koje formiraju brijeg i plato na kojem je objekat postavljen, bili su glavni poticaj za oblikovanje objekta čije će krovne ravni biti nastavak kosina okolnog terena. Drvo kao primarni materijal u obradama površina u enterijeru i eksterijeru veza je sa podnedbljem i okolišem obraslim bogatom šumom. Lokalitet objekta odvojen je od susjednih naselja tako da je pristup posjetilaca planiran putničkim automobilima i autobusima čije parkiranje je predviđeno na terasastim zaravnima uz pristupni put a u neposrednoj blizini hotela.

Bogati društveni sadržaji i terapijski dio sa zatvorenim bazenom i kuglanom obezbjeđuju gostima sadržajan i ugodan odmor u toku njihovog kraćeg ili dužeg zadržavanja. Terasa ispred bazena u ljetnom periodu se spaja sa bazenskim prostorom čime se ovi sadržaji integriraju sa okolnim zelenilom.

Ukupna korisna površina objekta iznosi 5.850 m2.

Objekat je trebalo izgraditi u vrijeme planirane izgradnje pete koksne baterije u Lukavcu, ali ograničenost investicija i nadolazeći recentni rat onemogućili su njegovu realizaciju.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA