Detaljan prikaz projekta

Hotel na Vučijoj planini, Teslić


Hotel na Vučjoj planini kod Teslića

Lokacija

Sjeverna strana Vlašića, koja se saobraćajno povezuje sa Teslićem a na kojoj preovladavaju pašnjaci i planinske kolibe u kojima ljeti borave čuvari stada brojnih ovaca, opredijelila je vlasti i turističku zajenicu iz Teslića da na ovom lokalitetu izgrade planinski hotel sa sadržajima koji će pružiti ugodan boravak i odmor skijašima i ljubiteljima ljetnog planinskog turizma.

Ideja

Katuni – pastirske kolibe sa strmim krovištima koja sugeriraju ćudi planine, a u kojima se odvija život, bili su inspiracija za oblik i arhitektiru objekta hotela. Hotel bi u svom izgledu odražavao sklop uvećane dvije, tri izvorne kolibe, u kojima bi se život odvijao tokom cijele godine. Krovne ravni spuštaju se do prizemne etaže, skoro do terena, na bočnim stranama odražavajući ljepotu jednostavnih planinskih gradnji koje je čovjek u ovim planinskim krajevima osavršavao tokom niza proteklih godina. Jedinstvena geometrijska kompozicija, koju čine nizovi horizontala, vertikala i dijagonala iz kojih nastaju trokutovi, odražava karakteristike drveta kao neisrpnog građevinskog materijala.

Sadržaji objekta proistekli su iz programskih zahtjeva i njegove namjene, prilagođeni su potrebama aktivnog planinskog odmora gostiju tako da su pored različite veličine soba i apartmana proektovani bogati društveni i ugostiteljski sadržaji.

Ukupna korisna površina  zatvorenih sadržaja u objektu iznosi 3.400 m2


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA