Detaljan prikaz projekta

Elektrotehnički fakultet u Tuzli


Rekonstrukcija objekta Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Na lokaciji koja pripada užem gradskom području grada, u Ulici Ozrenskog odreda u Tuzli, nalazi se objekat na kojem je prepoznatljiva njegova izgradnja u dva različita vremenska perioda; period prisustva Austro-ugarske monarhije u Bosni i Hercegovini i period rane socijalističke moderne. U ovom objektu smješten je dio sadržaja tuzlanskog Elektrotehničkog fakulteta.

Dugi niz godina ovaj objekat imao je funkciju zanatske, a kasnije osnovne škole čiji kapacitet se povećava dogradnjom matičnog objekta koja je realizirana u pedesetim godinama dvadesetog stoljeća. Ovaj objekat je 1973.godine dodijeljen novootvorenom tuzlanskom Fakultetu elektrotehnike i mašinstva. Fakultet je započeo sa radom uz neophodnu adaptaciju radi prilagođavanja novoj namjeni, a veća rekonstrukcija ovog objekta izvršena je 1990 i 1991.godine.

Pored unutrašnje reorganizacije prostornih sadržaja objekta, njihove rekonstrukcije i uređenja enterijera, trebalo je intervenirati na njegovom vanjskom izgledu i projektant se odlučio da izgrađeni anex redizajnira i „podredi“ objektu koji je izgrađen u austrougarskom periodu. Ranije izgrađeni objekat nametnuo se svojim „autoritetom“ naspram realizirane dogradnje, tako da je promjenom oblika fasdnih otvora i uvođenjem elemenata historicizma dograđeni dio kompatabilan matičnoj zgradi Fakulteta.

Boje fasada pažljivo su izbalansirane kako bi došli do izražaja svi elementi fasade: bifore ukrašene lunetama i arhivoltama, frizevi balustradnih stubića ispod prozora, vijenac i pojednostavljena barokna atika.

U rasporedu postojećih nosivih zidova unutrešnjost Fakulteta u potpunosti je redizajnirana i formirani su: prostrani ulazni hol, studentska služba, sale za predavanja i vježbe kabinet informatike, prostori dekanata i kabineti nastavnika u postojećem tavanskom dijelu - potkrovlju objekta.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA