Detaljan prikaz projekta

Objekat „C“ - Medresa u Tuzli


Jedan od objekata u kompleksu Behram-begove medrese koji je izgrađen na mjestu nekadašnjeg prizemnog objekta uprave je novi objekat uprave Medrese sa proširenim sadržajima neophodnim za funkcionisanje ove škole. Njegov položaj u odnosu na glavne pristupe i unutrašnje komunikacije u kompleksu Medrese nametnuo je njegovo oblikovanje i funkciju.

Naime ovaj objekat je prvi kontakt sa prostorima Medrese, a njemu su smješteni:

  • recepcija sa kontrolom svih prilaza i kretanja posjetilaca,
  • glavni ulazni hol,
  • kancelarije uprave Medrese sa zbornicom za nastavno osoblje,
  • informatički kabinet,
  • dvije učionice,
  • dio soba za učenice ne drugom spratu te biblioteka sa čitaonicom koja ima poseban ulaz iz pasaža-prolaza kroz koji se sa glavnog ulaza u kompleks može doći do džamije i fiskulturne dvorane.

Kompleksna funkcija ovog objekta proizašla je iz potreba Medrese, a njegov položaj (između internata za učenike i internata za učenice koji sadrži i većinu prostora za nastavu) dodijelio mu je ulogu povezujućeg objekta kako u funkcionalnom tako i u urbanističko-likovnom smislu.

Projektanti su nastojali da ovaj objekat suvremeno tretiraju u njegovoj likovnosti, funkcionalnim rješenjima i odabiru materijala u završnim obradama njegovih površina. Time je naglašeno vrijeme njegove izgradnje što je imalo za cilj da ga izdvoji od arhitekture objekata koji su izgrađeni šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Ovaj objekat i objekat Džamije su novi objekti u kompleksu Medrese, dok su svi ostali rekonstruisani sa većim ili manjim stepenom intervencija. Smatrali smo da on treba odraziti duh vremena u kojem nastaje, a ujedno zadovoljiti svoju funkcionalnu ulogu koja je za Naručioca bila dominantna.

Ukupna povrsina objekta iznosi 1240 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA