Detaljan prikaz projekta

Objekat „C“ - Medresa u Tuzli


Jedan od objekata u kompleksu Behram-begove medrese koji je izgrađen na mjestu nekadašnjeg prizemnog objekta uprave je novi objekat uprave Medrese sa proširenim sadržajima neophodnim za funkcionisanje ove škole. Njegov položaj u odnosu na glavne pristupe i unutrašnje komunikacije u kompleksu Medrese nametnuo je njegovo oblikovanje i funkciju.

Naime ovaj objekat je prvi kontakt sa prostorima Medrese, a njemu su smješteni:

  • recepcija sa kontrolom svih prilaza i kretanja posjetilaca,
  • glavni ulazni hol,
  • kancelarije uprave Medrese sa zbornicom za nastavno osoblje,
  • informatički kabinet,
  • dvije učionice,
  • dio soba za učenice ne drugom spratu te biblioteka sa čitaonicom koja ima poseban ulaz iz pasaža-prolaza kroz koji se sa glavnog ulaza u kompleks može doći do džamije i fiskulturne dvorane.

Kompleksna funkcija ovog objekta proizašla je iz potreba Medrese, a njegov položaj (između internata za učenike i internata za učenice koji sadrži i većinu prostora za nastavu) dodijelio mu je ulogu povezujućeg objekta kako u funkcionalnom tako i u urbanističko-likovnom smislu.

Projektanti su nastojali da ovaj objekat suvremeno tretiraju u njegovoj likovnosti, funkcionalnim rješenjima i odabiru materijala u završnim obradama njegovih površina. Time je naglašeno vrijeme njegove izgradnje što je imalo za cilj da ga izdvoji od arhitekture objekata koji su izgrađeni šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Ovaj objekat i objekat Džamije su novi objekti u kompleksu Medrese, dok su svi ostali rekonstruisani sa većim ili manjim stepenom intervencija. Smatrali smo da on treba odraziti duh vremena u kojem nastaje, a ujedno zadovoljiti svoju funkcionalnu ulogu koja je za Naručioca bila dominantna.

Ukupna povrsina objekta iznosi 1240 m2.


Radno vrijeme

Ambijent d.o.o., arhitektonski atelje sa osnovan je daleke 1989 godine, kao jedan od prvih privatnih projektnih biroa u Bosni i Hercegovini.
Ponedeljak - Petak
08:00 - 16:00
Vikendom i praznicima
Zatvoreno

Kontaktirajte nas

© 2021 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA