Detaljan prikaz projekta

Uprava sa bibliotekom u Medresi


Objekat Uprave sa bibliotekom u Kompleksu Behram-begove medrese u Tuzli

Kompleks Behrambegove medrese nalazi se u zapadnom dijelu grada Tuzle, u stambenom naselju Pašabunar, a njegov sadržaj čine  novoizgrađeni i rekonstruisani objekti  koje je šezdesetih i sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća koristila Rudarska tehnička škola i škola za nadzornike u rudarstvu.

Novoprojektovani objekat Uprave izgradjen je na mjestu prizemnog objekta uprave Medrese koji je uklonjen prije početka izgradnje ovog objekta. Ovaj objekat je centralni objekat u kompleksu Behram-begove medrese, smješten je naspram glavnog ulaza u Kompleks i u njemu se nalazi niz sadržaja koji su u vezi sa funkcijom Kompleksa.

U prizemlju objekta projektovani  su: vjetrobran sa recepcijom, ulazni hol, multimedijalni kabinet, salon za goste i biblioteka.

Na prvom spratu smješteni su radni prostori uposlenika uprave Medrese i zbornica za nastavnike, a na drugom spratu su internatske sobe za učenice sa odgovarajućim pratećim prostorima.

Projektant je nastojao da ovaj objekat uskladi sa gabaritima susjednih objekata, a materijale u završnoj obradi površina i njegov likovni tretman poveže sa vremenom u kojem je objekat izgrađen dizajnirajući pažljivo sve elemente fasade i enterijera.

Ukupna površina novoizgrađenog objekta iznosi 1240 m2.

Rekonstrukcija i nadogradnja učeničkog doma - Internat za učenike

Objekat Internata za učenike rekonstruisan je i nadograđen je za jednu etažu radi povećanja smještajnih kapaciteta učenika Medrese. Pored smještajnih kapaciteta u ovom objektu su smješteni restoran sa kuhinjom, vešeraj i drugi pogonski sadržaji Kompleksa. Rekonstrukcijom su realizirani obimni građevinski radovi koji su uslovljeni novom organizacijom Objekta i   promjena svih vrsta instalacija koje su sada usklađene sa novim sadržajima u Objektu. Obim navedenih radova na Objektu uslovio je i njegov redizajn tako da je likovni izraz ovog objekta usklađen sa novoizgrađenim objektima u kompleksu Medrese.

Spratnost objekta je sut + pr + 3.sp, a ukupna korisna površina rekonstruisanog i nadograđenonag Objekta iznosi  2970 m2.


© 2024 Ambijent d.o.o. Tuzla. Sva prava pridržana. Design by | Web studio NESA